Vannlekkasje

Rørlegger Svarstad

Rørleggere med fagbrev og mesterbrev.

VANNLEKKASJER

Vi har lang erfaring med vannlekkasjer og lokalisering av disse. Vi gjør arbeidet for private og offentlig. Kontakt oss når du oppdager at du har en vannlekkasje. Vi kan fort lokalisere dette slik at du sparer penger på grave arbeidet.

Besparing

 

Store summer forsvinner hvert år ut i bakken på grunn av lekkasjer.

Innsig av overvann i spillvannsrør er med på og heve kostnaden til abonnenter av vann og avløp.

 

Gjennom effektiv arbeide og karlegging av data i området. Vil vi kunne oppnå raske resultater over store områder.