Vann og Avløp

Rørlegger Svarstad

Rørleggere med fagbrev og mesterbrev.

Vi kan vann og avløp. HMS og utførelse av V/A.

Dagens arbeidet innen vann og avløp setter store krav til de som jobber med dette. Både når det gjelder forskrifter og lover.

Vi i rørlegger Svarstad følger de til enhver tid gjeldende forskrifter for å sikkre at du som kunde får et produkt som tilfredstiller de krav som kommer til og gjelde videre fram i tid. Kumskilting er en viktig oppgave. Kumskilter er faktisk med og redde liv. I tilfeller hvor brannvesenet rykker ut er de avhengig av og finne brannkumer hurtig. Kumskilt er med på og effiktivisere og lette dette arbeidet. Vi har lang erfaring med skilting og kvalitetskontroll av kummer.

Sikkerhet og Utførelse.

 

Utførsen av grøfte arbeidet er et samspill mellom flere aktører og faggrupper. God kommunikasjon er viktig for at det skal jobbes effektivt og sikkert.

 

 

Ta kontakt for mer information og avtaler.