Høiax bereder

Titanium Eco

Titanium Eco serien er forbedret i 2017 for å tilfredsstille Eco-design direktivet. Dette innebærer forbedret skumisolasjon og innføring av utvendig stillbar termostat med Eco posisjon på enkelte modeller.

Berederen er konstruert for oppvarming av forbruksvann med elektrisk energi.

Vannet varmes opp av et elektrisk element som kontrolleres av en termostat. Termostaten sitter i berederens koblingsrom

Kaldtvann blandes inn i varmtvannet via blandeventilen for å redusere faren for skolding.

I tillegg til termostaten har tanken to sikkerhetssystemer.

Temperaturbegrenseren finnes i koblingsrommet; denne skal forhindre at vannet begynner å koke ved termostatsvikt. Dersom denne løser ut må den tilbakestilles manuelt.

Lekkasjesikring

Ved vanninstallasjoner i rom uten sluk må det benyttes en lekkasjestopper. Høiax AquaSafe er en liten og komplett løsning som tilfredsstiller krav i byggeforskriftene (TEK 17).

Titanium Expand Eco

Titanium Expand Eco har ekspansjonskar ferdig koblet og skjult i berederen. Ekspansjonskarene gjør at mindre varmtvann går tapt og den sparer dermed forbrukeren for strøm.

Titanium Expand Eco leveres med fabrikkmonterte ekspansjonskar, tilpasset anlegg uten mulighet for fri ekspansjon tilbake på kaldtvannsnettet.

Karene er koblet via et T-stykke til et felles ekspansjonsrør. Dette er tilkoblet på en egen anslutning på sikkerhetsventilen i bunnen av berederen. Dette for å unngå at vann fra ekspansjons-karene slippes rett ut til tappestedene uten forutgående oppvarming.

Berederen er konstruert for oppvarming av forbruksvann med elektrisk energi.

Vannet varmes opp av et elektrisk element som kontrolleres av en termostat. Termostaten sitter i berederens koblingsrom.

Kaldtvann blandes inn i varmtvannet via blandeventilen for å redusere faren for skolding.

I tillegg til termostaten har tanken to sikkerhetssystemer.

Temperaturbegrenseren sitter i koblingsrommet; denne skal forhindre at vannet begynner å koke ved termostatsvikt. Dersom denne løser ut må den tilbakestilles manuelt.