Oso

 

 

OSO SAGA S

Uslåelig ytelse og livsløpsøkonomi

 

SAGA serien kan plasseres hvor som helst takket være et elegant design som skjuler alle røranslutninger. SAGA er konstruert med førsteklasses materialvalg og en rekke smarte tekniske løsninger OSO er alene om. SAGA har markedsledende isolasjonsegenskaper som gir store ENØK besparelser og berederen holder høy temperatur (75 °C) for uslåelig ytelse og mer varmtvann enn andre. SAGA — S passer for de fleste varmtvannsbehov og varmes enten ved hjelp av det elektriske varmeelementet eller fra solfangere med OSO SOLAR kit (tilleggsutstyr). Ekstra ½ anslutning kan enkelt benyttes til sirkulasjonsledning eller hettvannsuttak ved behov. Justerbar temperatur (hindrer skoldingsfare)

OSO SAGA EXPANSION SE

Integrert ekspansjonskar og store ENØK besparelser

 

SAGA serien kan plasseres hvor som helst takket være et elegant design som skjuler alle røranslutninger. SAGA er konstruert med førsteklasses materialvalg og en rekke smarte tekniske løsninger OSO er alene om. SAGA har markedsledende isolasjonsegenskaper som gir store ENØK besparelser og berederen holder høy temperatur (75 °C) for uslåelig ytelse og mer varmtvann enn andre. SAGA EXPANSION — SE passer for boliger med fast tilbakeslagsventil (vannmåler og  trykkreduksjonsventil har ofte dette integrert) på grunn av fullintegrert ekspansjonskar som opptar ekspansjon av vann under oppvarming. SAGA EXPANSION eliminerer tap av ca. 2 300 L varmtvann / år˛ hindrer drypp fra sikkerhetsventilen og gir en stilren og enkel installasjon uten separat ekspansjonskar. Årlig kontroll av karenes fortrykk. SAGA EXPANSION varmes enten ved hjelp av det elektriske varmeelementet eller fra solfangere med OSO SOLAR kit (tilleggsutstyr).